Aanmelden Coaching

De individuele coachinggesprekken vinden online plaats en kosten € 121 per uur. De meeste ouders hebben aan 2 tot 4 gesprekken voldoende.