Aanmelden Webinar

De webinars kosten €9,95, maar zijn gratis voor ouders uit Rotterdam omdat de gemeente subsidie heeft verleend.

Na aanmelding van het webinar ontvang je per email een link naar het webinar.

    Deelnemen aan het webinar op: