Samen Sterk

Samen Sterk is een aanbod voor ouders van tieners die last hebben van somberheid en/of depressieve gevoelens. De puberteit kan een periode zijn waarin er voor het eerst somberheidsklachten ontstaan, soms uitmondend in een depressie. Dit heeft niet alleen grote invloed op het leven van de jongere zelf, maar ook op het gezin waarin de jongere opgroeit. De somberheid en alles wat hiermee gepaard kan gaan, zoals lusteloosheid, terugtrekken, schooluitval, irritatie, angst kan een grote bron van zorg zijn voor ouders. Het is als ouder lang niet altijd even duidelijk hoe je een kind hier het beste bij kan ondersteunen.

Ons aanbod: Oudercursus, coaching, webinars, boek, Samen Sterk AI en training voor professionals

Samen Sterk

Boek Samen Sterk

Het boek Samen Sterk, krachtig je kind ondersteunen bij somberheid en depressie, hebben wij geschreven voor alle ouders die een kind hebben met somberheid of depressie. Maar ook voor hulpverleners, naasten, grootouders, leerkrachten, mentoren en alle mensen die betrokken zijn bij een jongere die last heeft van sombere en depressieve gedachten biedt dit boek praktische tips en adviezen.

Samen Sterk AI

Via Whatsapp advies op maat bij het ondersteunen van je kind met somberheid of depressie.

De tips, adviezen en inzichten zijn gebaseerd op de inhoud van het boek Samen Sterk en relevante wetenschappelijke informatie.

 

Samen Sterk