Trainersopleiding Oudercursus Samen Sterk

We streven er naar dat elke ouder van een sombere of depressie jongere in Nederland de cursus Samen Sterk kan volgen. Daarom willen we graag professionals opleiden.

De training Oudercursus Samen Sterk bestaat uit een 2-daagse training. Aansluitend is er verplichte intervisie, minimaal 1 keer per gegeven cursus.

Data

Cursus data Tijd Voor wie Locatie
Trainersopleiding najaar 24
Start op dinsdag 12 november 2024

vervolg op maandag 19 november 2024
van 9.30 – 17.00 uur psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten Volksuniversiteit Utrecht, Nieuwegracht 41, Utrecht
Trainersopleiding winter 25
Start op vrijdag 10 januari 2025
vervolg op vrijdag 17 januari 2025
van 9.30 – 17.00 uur psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten Volksuniversiteit Utrecht, Nieuwegracht 41, Utrecht

Vereiste voorkennis/ opleiding

De trainersopleiding Samen Sterk is toegankelijk voor:

 • Master psychologen en BIG geregistreerde psychologen
 • Basisorthopedagogen en BIG geregistreerde orthopedagogen
 • Systeemtherapeuten
 • Ouderbegeleiders in de GGZ.

Tevens:

 • Minimaal 5 jaar werkervaring en kennis en affiniteit op het gebied van depressie
 • Kennis & affiniteit in het begeleiden van ouders
 • Ervaring met het geven van groepsinterventies

cursus voor ouders

Leerdoelen training

Na afloop van de training:

• kan je een overzicht geven van de inhoud van de Samen Sterk cursus
• kan je risico-en beschermende factoren, uitingen en uitdagingen van depressie bij jongeren benoemen
• kan je ouders tips en vaardigheden aanleren voor het omgaan hun jongere met depressieve of somberheidsklachten
• kan je op effectieve en interactieve manier deze tips en vaardigheden bij ouders overbrengen

cursus voor ouders

Inhoud training

De training bestaat uit kennisoverdracht en vaardigheidstraining. Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1 ochtend

 • Kennismaking
 • Werken met ouders
 • Informatie over depressie bij jongeren en hersenontwikkeling van jongeren
 • Instructie over het uitvoeren van sessie 1

Dag 1 middag

 • Vaardigheden en tips voor ouders ten aanzien van in verbinding blijven, omgaan met emoties en de invloed van gedachten op emoties en stemming
 • Instructie over het uitvoeren van sessie 2 tot en met 4
 • Informatie over suïcidaliteit en zelfbeschadiging

Dag 2 ochtend

 • Vaardigheden en tips voor ouders ten aanzien van het stimuleren van positief gedrag van hun kind en het stellen van grenzen.
 • Instructie over het uitvoeren van sessie 5
 • Oefening presentatie van onderdelen van de cursus

Dag 2 middag

 • Ervaringsdeskundige inzetten
 • Instructie over het uitvoeren van sessie 6, 7 en 8
 • Implementatie en uitvoering van de cursus
 • Trainersvaardigheden
 • Informatie over toetsing en supervisie

cursus voor ouders

Toetsing

Na afloop van deze opleiding kan de trainer zelfstandig oudercursussen uitvoeren. Om de kwaliteit van de cursus te waarborgen en je vaardigheid te toetsen dien je een video in te leveren van een onderdeel van de door jou gegeven cursus. Deze video wordt door de opleiders beoordeeld en dient voldoende te zijn. Tevens adviseren wij minimaal 3 cursussen per jaar te geven. Per cursus dient de trainer 1 intervisie/ supervisie bijeenkomsten onder begeleiding van een opleider bij te wonen. Na 3 supervisie-bijeenkomsten heb je de cursus afgerond.

Tevens bestaat de mogelijkheid om individuele coaching van de opleider aan te vragen.

cursus voor ouders

Boek

Voor de opleiding en de uitvoering van de cursus heb je het boek: Samen Sterk, krachtig je kind ondersteunen bij somberheid en depressie, nodig. Dit is te bestellen via: https://sterksamen.nl/boek/

Het is tevens op rekening te bestellen, door een mail te sturen naar: ckielstra@samensterk.eu met daarbij vermelding van het adres waarop je het boek wil ontvangen en een factuuradres.

cursus voor ouders

Kosten

De opleiding van de trainers omvat een 2-daagse training. Je ontvangt een handboek en een PowerPoint presentatie die gebruikt wordt tijdens de cursus.

 • De prijs voor deelname aan een open training is € 750 voor 2 dagen.
 • De training kan face-to-face of online aangeboden worden.
 • Een incompany training kost € 3000,- waarbij wij ervan uit  gaan dat de locatie, inclusief faciliteiten door de organisatie verzorgd wordt.
 • Het maximum aantal deelnemers voor een incompany training is 12 personen.
  .
 • De kosten voor supervisie zijn € 120 per uur
 • De training en supervisie zijn vrijgesteld van BTW.

cursus voor ouders

Aanmelden Trainersopleiding Oudercursus Samen Sterk

  Factuur gegevens
  Straat & Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Kies de gewenste opleidingsdata