Coaching

Samen Sterk biedt naast oudercursussen en webinars ook individuele begeleiding van een gespecialiseerde orthopedagoog. Als je kind somber is of depressieve klachten heeft, is dat voor het hele gezin zwaar. Als ouder ervaar je een groot gevoel van onmacht, terwijl er mogelijkheden zijn om je kind te ondersteunen. In de individuele coachingsgesprekken bespreken we de uitdagingen die jij tegenkomt in het dagelijks leven met je kind.

Expert van je kind

Jij als ouder bent de expert van je kind, niemand kent je kind zo goed als jij, ook al voel je op dit moment misschien een afstand tot je kind. In de gesprekken bespreken we hoe je de band met je kind kan versterken terwijl je ook je kind loslaat en helpt om zelfstandig te zijn of te worden.

Kinderen met somberheids- of depressieve klachten of suïcidale gedachten hebben vaak een (heel) laag zelfbeeld. Tijdens de coachingsgesprekken kunnen we ook aandacht besteden aan hoe jij je kind kan helpen om een beter zelfbeeld te ontwikkelen.

Hoe werkt het?

De individuele coachinggesprekken vinden online plaats en kosten € 121 per uur. De meeste ouders hebben aan 2 tot 4 gesprekken voldoende.